БЮДЖЕТТІК БАҒДАРЛАМА 2016-2018 жылға

Бюджеттік бағдарлама атауы және коды  01.01.112.001 «Аудан мәслихатының қызметін қамтамасыз ету»(облыстық маңызы бар қаланы)
Бюджекттік бағдарлама жетекшісі          Теміртау қаласы мәслихат хатшысы
Свиридов В.И.  Бюджеттік бағдарламаның нормативтік құқықтық негізі:
2-тарау Қазақстан Республикасының 23 қаңтар 2001 жылғы №148 «Қазақстан Республикасы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін өзі басқару» заңнамасы (12.11.2015 жылғы өзерістермен толықтырулар). Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілері мемлекеттік тізілімдегі актінің тіркеу нөмірі №7966.
Қазақстан Республикасының 12 қаңтар 2007 жылғы №221-ІІІ «Жеке және зыңды тұлғалардың өтініштерін қарау тәртібі» (01.01.2016 ж. жағдай бойынша өзгерістермен толықтырылулар). Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілері мемлекеттік тізіміндегі актінің тіркеу нөмірі № 31396.
Қазақстан Республикасының 18 қараша 2015 жылғы 1-тармақ 6 бабының № 410-V «Сыбайлас жемқорлықпен күрес» заңнемасы. Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілері мемлекеттік тізіміндегі актінің тіркеу нөмірі № 937.
Қазақстан Республикасының 2000 жылғы  27-ші қарашадағы №107-ІІ заңнамасының 4,5 бабы «Әкімшілік рәсімдер туралы» (29.12.2014ж жағдай бойынша өзгерістермен толықтырулар). Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілері мемлекеттік тізімдегі актінің тіркеу нөмірі №7502.
Қазақстан Республикасының 1999 жылғы 23 шілдедегі №453-І «Мемлекеттік қызмет туралы» заңнамасы (28.11.2014ж жағдай бойынша өзгерістермен толықтырулар) Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілері мемлекеттік тізіміндегі актінің тіркеу нөмірі № 4054.
Қазақстан Республикасы Президентінің 2004 жылғы 11 қазандағы №1457 «Қазақстан Республикасының мемлекеттік қызметшілерін даярлау, қайта даярлау және олардың біліктілігін арттыру қағидаларын бекіту туралы» (27.11.2007 ж. өзгерістермен). Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілері мемлекеттік тізіміндегі актінің тіркеу нөмірі №21519.
Қазақстан Республикасының «Мемлекеттік сатып алу туралы» 2015 жылғы 04 желтоқсандағы № 434-V заңнамасының 16 бабының 12) тармағы. Қазақстан Республикасының құқықтық актілері мемлекеттік тізіміндегі актінің тіркеу нөмірі №34477.
Қазақстан Республикасының 2008 жылғы 4 желтоқсандағы №95-ІV Бюджеттік кодексі заңнамасының 6 тарауының 32 бабы (01.01.2016 ж. жағдай бойынша өзгерістермен толықтырулар). Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілері мемлекеттік тізіміндегі актінің тіркеу нөмірі №42587.
Қазақстан Республикасының 2008 жылғы 10 желтоқсандағы №99- ІV  «Салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер туралы (Салық кодексі)» (01.01.2016 ж. жағдай бойынша өзгерістермен толықтырулар). Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілері мемлекеттік тізіміндегі актінің тіркеу нөмірі № 42833.
Қазақстан Республикасының Еңбек Кодексі 2015 жылғы 23 қарашадағы № 414-V.Бюджеттік бағдарлама түрі:мемлекеттік басқару деңгейіне байланыстыАудандық (қалалық)мазмұнына байланысты Мемлекеттік функцяларды жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсетуІске асыру тәсіліне байланыстыЖекеағымдағы/дамытуАғымдағы бюджеттік бағдарламаБюджеттік бағдарламаның мақсаты:
Ұйымдастырушылық іске асыру, құқықтық, материалдық-техникалық және өзге де қамтамасыз ету мәслихаттың және оның органдарының депутаттарға өздерінің өклеттікттерін жүзеге асыруға көместеседі Бюджеттік бағдарламаның міндеті (түпкілікті нәтиже):
1.  Мәслихат сессиялары және тұрақты комиссияларының отырыстарын дайындау және     ұйымдастыру-техникалық жұмыстарын қамтамасыз ету .
2.  Тұрақты комиссиялардың ұсыныстары негізінде қалалық мәслихаттың  жұмыс жоспарларын жасау, қалалық мәслихатының қызметі туралы есептер дайындау.
3.  Мәслихат депутаттарына олардың өз өкілеттіктерін іске асыруына жәрдемдесу, депутаттардың ұсыныстары мен ескертпелеріне, кеңестік және әдістемелік көмек көрсетеді, уақытылы қарау және сұрауларды іске асыруға жәрдемдеседі.
4.  Қолданыстағы заңнамаға сәйкес әділет органдарында нормативтік құқықтық актілерді тіркеуге дайындық жүргізеді.Бюджеттік бағдарламаның сипаттамасы (негіздемесі):Теміртау қаласы мәслихат аппаратының қызметін қамтамасыз ету,Теміртау қаласының аумағында жергілікті мемлекеттік басқару саласында барынша тиімді қол жеткізу үшін өзіне жүктелген функцияларды орындау. 

Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар, барлығы     

 

Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар

Өлшеу бірлігі

Есепті  жыл

 

Ағымда 
ғы жылд
ың жоспа
ры

Жоспарлы кезең

2014 ж.

2015 ж.

2016ж.

2017ж.

2018ж.

Бюджеттік бағдарлама бойынша барлық шығыстар

мың.
тенге

16864

17391

20387

18112

18431

Бюджеттік кіші бағдарламаның коды мен атауы: 112 001 011 – Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебінен.Бюджеттік кіші бағдарламаның түрі: мазмұнына байланысты:                   Мемлекеттік функцяларды жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету

 ағымдағы/дамыту                           ағымдағы бюджеттік кіші бағдарлама
Бюджеттік кіші бағдарламаның сипаттамасы (негіздемесі)    
Нысаналы трансферттер  мемлекеттік әкімшілік қызметшілерге төленетін еңбекақы            деңгейін арттыру, штаттан тыс қызметшілерге еңбек ақы төлеу үшін жаңа моделіне көшу

 

Тікелей нәтиже көрсеткіштері

 

Өлшеу бірлігі

 

Есепті  жыл

 

 

Ағымда 
ғы жылд
ың жоспа
ры

 

Жоспарлы кезең

2014 ж.

2015 ж.

2016 ж.

2017 ж.

2018 ж.

Штаттан тыс қызметкерлер саны

 

мүшелері

3,5

 

3,5

3,5

3,5

3,5

Штат бойынша қызметкерлер саны

мүшелері

6

6

6

6

6

 

Бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар

 

Өлшеу бірлігі

 

Есепті  жыл

 

Ағымда 
ғы жылд
ың жоспа
ры

 

Жоспарлы кезең

2014 ж.

2015 ж.

2016 ж.

2017 ж.

2018 ж.

 

Арнайы жұмыс жағдайлары үшін 10% төлем

мың.
тенге.

122,2

 

151

 

188

 

0

 

0

Мемлекеттік қызметкерлерге 30% қосымша ақы

мың.
тенге.

0

0

2763

0

0

Еңбекақы төлеудің жаңа жүйесі үшін Қосымша сома

мың.
тенге.

0

0

287

0

0

Бюджеттік кіші бағдарлама бойынша барлық шығыстар

 

122,2

 

151

 

3238

 

0

 

0

Бюджеттік кіші бағдарламаның коды мен атауы: 112 001 015- Жергілікті бюджет есебінен.Бюджеттік кіші бағдарламаның түрі: мазмұнына байланысты:                   Мемлекеттік функцяларды жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету

 ағымдағы/дамыту                           ағымдағы бюджеттік бағдарламаБюджеттік кіші бағдарламаның сипаттамасы (негіздемесі)    
Теміртау қаласы мәслихат аппаратының мазмұны     мемлекеттік штаттық қызметшілердің саны 5-еу . Басқа штат санының бекітілген лимиті бойынша мәслихат хатшысы бар. Мемлекеттік қызметшілердің біліктілігін арттыру.

Тікелей нәтиже көрсеткіштері

Өлшеу бірлігі.

Есепті  жыл

Ағымда 
ғы жылд
ың жоспа
ры

Жоспарлы кезең

2014 ж.

2015 ж.

2016 ж.

2017 ж.

2018 ж.

Мәслихат шешімдерінің жобаларын қарау және бекіту

бірл.

93

101

80

80

80

Әкімдігінің дербес құрамын әкімнің ұсынысы бойынша мәслихат сессиясының шешімімен келісу.

бірл.

2

4

2

2

2

Атқарушы органдар басшыларының есептерін қарау

бірл.

3

2

2

3

3

Консультативтік-кеңесші органдардың дербес құрамында ведомствоаралық сипаттағы мәселелер бойынша әкімдікте әкімнің ұсынысы бойынша бекіту.

бірл.

21

11

11

21

21

ҚР-ның жер заңнамасына сәйкес жер қатынастарын реттеуді жүзеге асыру.

бірл.

3

2

1

1

1

 

Бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар

 

Өлшеу бірлігі

Есепті  жыл

 

Ағымда 
ғы жылд
ың жоспа
ры

Жоспарлы кезең

2014 ж.

2015 ж.

2016ж.

2017ж.

2018ж.

Мемлекеттік қызметшілердің еңбекақысы және техникалық персонал бөлімінің төлемімен, кеңсе тауарларын сатып алу, жазылу, байланыс қызметтеріне ақы төлеу өзге де қызметтер.

мың
тенге

16741

17240

17149

18112

18431

Бюджеттік кіші бағдарлама бойынша барлық шығыстар

мың
тенге

16741

17240

17149

18112

18431

Адрес

г. Темиртау, Бульвар
Независимости, 12

Телефон

+7 (7213) 92-33-24